Tiên Đế Trở Về chương 355


Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 1
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 2
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 3
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 4
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 5
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 6
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 7
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 8
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 9
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 10
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 11
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 12
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 13
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 14
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 15
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 16
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 17
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 18
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 19
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 20
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 21
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 22
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 23
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 24
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 25
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 26
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 27
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 28
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 29
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 30
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 31
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 32
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 33
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 34
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 35
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 36
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 37
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 38
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 39
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 40
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 41
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 42
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 43
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 44
Truyện tranh Tiên Đế Trở Về chương 355 trang 45

Các bạn Like Page để cập nhật truyện mới nhất cùng nhóm dịch nhé!

Bình luận về truyện hoặc chém gió cho vui:

Tiên Đế Trở Về chương 355

Tên khác:   

Bạn đang đọc Truyện tranh Chương 355 được đăng vào lúc 23/11/2022 22:30:10. Cập nhật lần cuối vào 23/11/2022 22:30:10. Nếu các bạn là một người đam mê thể loại truyện tranh: Action Manhua Martial Arts Mystery Truyện Màu thì chắc chắn Tiên Đế Trở Về là một sự lựa chọn hoàn hảo ở thời điểm hiện tại. Đây là bộ truyện tranh cực hay được sáng tác bởi tác giả: . Nếu thấy truyện die, lỗi trang, thiếu trang, trùng trang. Hãy báo lỗi ngay cho bọn mình, bạn bấm vào nút báo lỗi ở đầu trang hoặc bình luận ở cuối truyện. Bọn mình sẽ sửa ngay khi có thể.
Sơ lược nội dung: Ba năm trước, Vân Thanh Nham trong một lần tai nạn rơi vào Tiên Giới. Ba ngàn năm sau, trở thành Vân Đế hô mưa gọi gió Tiên Giới. Vân Thanh Nham phá hư không, trở lại nhân gian, mới phát hiện ra ở đây chỉ vừa qua ba năm. "Ta từng không có thực lực lo cho người ta yêu, bây giờ ta muốn cả thế giới phải quỳ dưới chân ta".